Đoàn Thanh niên VATM: Bàn giao công trình xã hội từ thiện năm 2020 và đồng hành cùng bà con bản Nịu tại Quảng Bình tái thiết cuộc sống sau lũ lụt