Đoàn cơ sở Khối Cơ quan Tổng công ty tổ chức hoạt động kỉ niệm 75 năm Ngày Thương binh - Liệt sĩ