Đoàn Thanh niên Tổng công ty Quản lý bay Việt Nam sơ kết giữa nhiệm kỳ 2012 - 2017 và một số hoạt động tại miền Nam