Tuyên dương thanh niên tiên tiến ngành Hàng không - 8 đoàn viên VATM được vinh danh