Đoàn thanh niên Tổng công ty tổ chức hoạt động hiến máu nhân đạo “Vì nạn nhân tai nạn giao thông” năm 2017