Đoàn Cơ sở Công ty Quản lý bay miền Trung dâng hương tưởng niệm các liệt sỹ nhân ngày 27/7