Đoàn Thanh niên Trung tâm Khí tượng hàng không (AMC) triển khai Lễ ra quân trồng cây, vệ sinh môi trường trong đơn vị