Đoàn thanh niên Trung tâm Khí tượng Hàng không sôi nổi các hoạt động trong Tháng Thanh niên năm 2024