Đoàn cơ sở Công ty QLB miền Bắc tổ chức dâng hương tưởng nhớ các Anh hùng, Liệt sỹ Phường Ngọc Thụy