Đoàn Thanh niên VATM hưởng ứng Chương trình Tuần lễ Hồng "Gửi giọt máu đào-Tiếp sức đồng bào thắng dịch”