Đoàn thanh niên VATM: tham dự Lễ mít tinh hưởng ứng "Ngày thế giới không khói thuốc lá"