Chi đoàn Đài KSKL Côn Sơn tham dự Hội thao khu vực Cảng Hàng không Côn Đảo