ATTECH tổ chức thăm hỏi, tặng quà các gia đình thương binh, liệt sỹ