Ban chấp hành Công đoàn Cơ quan thăm và tặng quà cho bé Thanh Mai