Bộ trưởng Đinh La Thăng thăm cựu vận động viên Vũ Bích Hường