Các hoạt động nhân ngày Quốc tế Phụ nữ 8/3 tại Công ty QLB miền Bắc