Cán bộ, công nhân viên Đài Kiểm soát không lưu Pleiku tham gia hoạt động hiến máu nhân đạo