Chiến dịch diệt trừ bọ gậy, phòng chống sốt xuất huyết và phát động tổng vệ sinh môi trường tại Trung tâm Kiểm soát Tiếp cận- Tại sân Đà Nẵng