Chủ tịch công đoàn ngành Giao thông vận tải Việt Nam chúc mừng ngày Doanh nhân Việt Nam