Chung kết Hội diễn nghệ thuật chào mừng 70 năm ngày truyền thống Ngành GTVT thành công tốt đẹp.