Chương trình giao lưu, trao đổi, tham quan và học tập nâng cao kinh nghiệm cho CBCNV Khối Cơ quan Tổng công ty tại Đài KSKL Cần Thơ và Cà Mau - Những kỷ niệm còn mãi