Công ty Quản lý bay miền Trung tham gia chương trình "Xuân nghĩa tình đồng đội" tại Hội Cựu chiến binh TP Đà Nẵng