Công đoàn Bộ phận Văn phòng - Công ty Quản lý bay miền Nam tổ chức Giải Thể thao chào mừng thành công Đại hội Công Đoàn Việt Nam Khóa XII, nhiệm kỳ 2018 - 2023