Công đoàn bộ phận Văn phòng - Công ty Quản lý bay miền Trung hưởng ứng ngày môi trường thế giới