Công đoàn Cơ quan tổng kết, khen thưởng các cá nhân đạt thành tích trong các hoạt động chào mừng kỷ niệm 30 năm Ngày thành lập TCT