Công đoàn Cơ quan trao quà Tết cho đồng bào vùng biên giới