Công đoàn Cơ quan trao quần áo ấm, tặng quà Tết cho đồng bào khó khăn vùng biên giới