Công đoàn cơ sở Công ty Quản lý bay miền Trung tổ chức giao lưu thể thao chào mừng 30/4-01/5/2018