Công đoàn cơ sở Công ty Quản lý bay miền Trung tổ chức thành công Đại hội đại biểu Khóa III, nhiệm kỳ 2023-2028