Công đoàn cơ sở Công ty Quản lý bay miền Trung tổ chức thành công Đại hội điểm Đại hội Công đoàn nhiệm kỳ 2023 - 2028