Công đoàn Công ty QLB miền Trung: Hoạt động chào mừng các ngày lễ và triển khai “Tháng công nhân”