Công đoàn Công ty QLB miền Trung tổ chức Hội thi Tìm hiểu "Kiến thức An toàn và Văn hóa An toàn hàng không"