Công đoàn Công ty QLB miền Trung tổ chức thành công Cuộc thi Tìm hiểu "Thỏa ước lao động tập thể và Nội quy lao động" năm 2023