Công đoàn Công ty Quản lý bay miền Nam tặng 20 xe đạp cho học sinh nghèo vượt khó