Công đoàn Công ty Quản lý bay miền Nam tổ chức gặp mặt cán bộ công đoàn các thời kỳ từ 1993 đến nay