Công đoàn Công ty Quản lý bay miền Trung khen thưởng Đoàn tham dự Hội thao Tổng công ty