Công đoàn Công ty Quản lý bay miền Trung thăm hỏi các tổ chức Công đoàn trực tiếp sản xuất nhân dịp Tết Nguyên đán Kỷ Hợi 2019