Công đoàn Công ty Quản lý bay miền Trung tổ chức giải thể thao chào mừng 74 năm Cách mạng Tháng 8 và Quốc khánh 2/9