Công đoàn Công ty Quản lý bay miền Trung tổ chức Hội nghị tập huấn, bồi dưỡng nghiệp vụ công tác Công đoàn năm 2019