Công đoàn Công ty Quản lý bay miền Trung tổ chức Lễ kết nạp công đoàn viên mới