Công đoàn Công ty Quản lý bay miền Trung tổ chức Lễ Kết nạp Đoàn viên công đoàn