Công đoàn Công ty Quản lý bay miền Trung tổ chức Lễ tiếp nhận và Kết nạp Đoàn viên công đoàn