Công đoàn Giao thông vận tải Việt Nam tổ chức Hội nghị tổng kết năm 2021, triển khai nhiệm vụ năm 2022