Công đoàn Giao thông vận tải Việt Nam tổ chức hội nghị Ban chấp hành mở rộng lần thứ 10 và Hội nghị tổng kết công tác tài chính công đoàn năm 2015