Công đoàn Cơ quan Tổng công ty tổ chức chương trình tham quan, dã ngoại năm 2021