Công đoàn Tổng công ty Quản lý bay Việt Nam luôn đồng hành cùng người lao động