Trao ủng hộ đồng bào miền Trung bị thiệt hại nặng do mưa lũ năm 2020 gây ra tại 02 Tỉnh Nghệ An và Quảng Bình