Công đoàn Trung tâm Bảo đảm kỹ thuật Công ty Quản lý bay miền Trung tổ chức giao lưu bóng đá chào mừng hội nghị Người lao động năm 2018