Công đoàn Trung tâm Khí tượng hàng không Đà Nẵng tổ chức giải bóng chuyền