Công đoàn Trung tâm KTHK tổ chức kỷ niệm ngày Phụ nữ Việt Nam